Velkommen til vores hjemmeside

Sidste Nyt

Siden vil blive opdateret jævnligt kontakt venligst pr mail for eventuelt fejl, Her vil være sidste nyt om aktuelle nyheder alle gamle findes under nyheder

 

 

 17/3 Vandspildet er fundet og lavet Kan li'


 

 15/3  vi kan se på Hovedhanen der er en lækage på vandet et eller andet sted, folk må meget gerne tjekke for utætheder, så vi kan udelukke det ikke er frostsprængte rør i et hus

 


 

8/3 VEDRØRENDE TILBAGEBETALING AF 5000,- KR.

Efter mange forespørgsler hos en skattekyndig advokat og 2 jurister i kolonihaveforbundet, samt 4 instanser hos Skat, er der ikke enighed om beløbet er skattepligtigt.

Afgørelsen fra SKAT er at udbetaling af beløb fra haveforeningen, vil være at betragte som udlodning og dermed skattepligtig for modtagerne.

Beslutningen er meddelt haveforeningen pr. mail. Februar 2018


 

 

 

8/3  Familiedag:  Lørdag den 18 August    kl. 14.00

18/2   Traditionen tro afholder vi selvfølgelig Sankt Hans lørdag 23. juni

 8/2    STANDERHEJSNING

Vi byder velkommen til en ny sæson søndag den 25. marts 2018 kl. 11.00.

Vi hejser flaget og laver lidt hygge i klubhuset, vi Håber på bedre vejr for den nye sæson

 


 

 

 6/2   Vi har haft ildebrand!

Nr3/ 902 Bålpladsen 
Tak til Naboerne som ringede efter brandvæsnet, Man skal være opmærksom på hvad der tændt i sit huset af varme eller andre el artikler hvis man ikke lige er der ! Heldigvis slap ejeren kun med materiale skade


 

 

10/1   Generalforsamling 17.April

Indkaldelse vil blive sendt ud med Info

Salen Grantoftecentret 

 


 

 

 1/1 2018

Vi tager ansvar for Miljøet

Da vi gerne vil spare på penge og miljø for vores Andelsforening så vil vi MEGET GERNE overgå til 3vejs info fremover for general forsamlinger og anden information som udsendes fra foreningen.

Vi bruger pt. over 8.000kr om året på papir/frimærker og disse penge kan bruges bedre hvis vores forslag fra 2017 igen til vores 2018 general forsamling vedtages med at vi overgår til elektronisk info.

” EMAIL & WEBSIDE & SKABS INFO ” …

Vi vil til vores general forsamlings 2018 indkaldelse vedlægge info til udfyldelse for overgang til elektronisk fremtidig info

Med oplysning om e mail adresser.

Venlig hilsen bestyrelsen


 

 

   

 

 

 DEN GAMLE EMAIL UDGÅR VENLIGST BRUG DENNE TIL KONTAKT TIL BESTYRELSEN 

E-mail: stuvehoejgaard1973@gmail.com


 

 

   Facebook siden https://www.facebook.com/groups/1650488661922099/

Sven klubben https://www.facebook.com/groups/211800259303802/

 

 

6/2 Vi har haft ildebrand ! Nr3/ 902 Bålpladsen
Tak til Naboerne som ringede efter branvæsnet, Man skal være opmærksom på hvad der tændt i sit huset af varme eller andre elatikler hvis man ikke lige er der ! Heldigvis slap ejeren kun med materiale skade

Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard
Stuvehøjgaards Allé 42-47
2750 Ballerup
E-mail: stuvehoejgaard1973@gmail.com

Beskrivelse
Fra Lyngby til Ballerup

Stuvehøjgaard opstod i 1973, idet Lyngby kommune nedlagde nogle kolonihaver i Lyngby for at give plads til Lyngby Storcenter. De første haver blev anlagt på 42 siden. Dengang hed den side 42 A, og den anden side hed 42 B. Dette blev dog ændret mange år senere så de kom til at hedde 42 og 47. Haverne på 47 siden blev først anlagt et år eller to senere.

Bondemanden, som solgte jorden til kommunen, skrabede efterfølgende al mulden af jorden og solgte den, så da haveejerne kom ud til de nye haver, var der næsten kun lerjord. Ikke det bedste, når de nye haver skulle anlægges.

Bikuben i Lyngby tilbød lån til dem, som ville med helt her ud på landet. Der kørte ikke bus herud, så nogle havde cykler stående på Ballerup station, nogle gik og nogle havde selv bil. Kommunen overdrog udlejningen til Kolonihaveforbundet, og vi fik navnet Stuvehøjgaard efter Stuvehøjen, som ligger lige ved siden af. Dengang lå der et hovedhus med 2 længer, som senere blev revet ned.