Vurdering:                                                                      23 oktober 2018

 

Da vores vurderings folk holder ferie fra i dag af, og den næste mdr.

Vil der kun blive vurderet i Nødstilfældet.

Vi går også ind i vinterhalvåret og derved må der påregnet længer svartid på vurdering

Vores Administrator er informeret om dette.

Hvis der er spørgsmål til dette, kan vi kontaktes på mail  stuvehøjgaard1973@gmail.com

Hilsen Bestyrelsen/Vurderings udvalget.   

SIDSTE CHANCE

E.MAIL ADRESSER PÅ ALLE HAVEEJERE MANGLER !

Hvis du vil have informationer sendt fremover omkring f.eks. indkaldelse til Generalforsamling, regnskabet, vigtige informationer og andet, så er det sidste chance nu for alle jer der endnu ikke har sendt Bestyrelsen jeres E.mail adresser.
Det blev besluttet på sidste Generalforsamlingen, at al fremtidig korrespondance vil ske direkte til jer på e.mail. Får vi ikke den information vil du fremover kun få informationer via foreningens hjemmeside.
P.s. Har du allerede givet os informationer – så se bort fra denne henvendelse 😊
Og hvis du ingen mailadresse har, så sig dette til Bestyrelsen!

Vi skal bruge:

Din E.mail.
Dit tlf. nr.
Dit navn
Din hjemadresse
Din haveadresse.

Send dette nu til følgende mail adresse:

Stuvehoejgaard1973@gmail.com

BESTYRELSEN

H/F Stuvehøjgård

08. september 2018

Velkommen til vores hjemmeside

Sidste Nyt

Siden vil blive opdateret jævnligt kontakt venligst pr mail for eventuelt fejl, Her vil være sidste nyt om aktuelle nyheder alle gamle findes under nyheder

 

 

 

11/8 2018  Tyveri fra vores fællesareal Gyngen er stjålet, Kære Naboer hold lige Øje 


8/8 2018 

OPLYSNING.

Grundet det varme vejr, og vores stigende rotteplage, vil vi holde containerpladsen åben, hver onsdag i AUGUST måned fra KL.17 TIL KL. 18 DOG KUN KØKKENAFFALD.

Såfremt det varme vejr fortsætter kan en udvidelse komme på tale.

MVH. BESTYRELSEN


 

2/8 2018 

Rottebekæmpelse
https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme-affald/ejerbolig/skadedyr


vi er plaget af Rotter i kolonien her nogle tips til hvordan det bekæmpes
Hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter, har du pligt til at melde det til din kommune, normalt den tekniske forvaltning. Pligten påhviler alle borgere - såvel grundejere som lejere. For lejere er det altså ikke tilstrækkeligt kun at sige det til viceværten eller varmemesteren. Alle borgere i Danmark har pligt til at anmelde rotter direkte til de kommunale myndigheder.


4/7 

Bestyrelsen søger info på vores pladsmænd kan i ikke sende en email om hvem er på div pladsser 

 


 

 21/4 

vi mangler en masse adresser ,vi mangler ca. 2/3 af haveejerene og jeg går ikke ud fra at man måske ikke har en mailadresse. gider i ikke minde jeres nabo om vi mangler til opdatering af Hjemme adresse samt email   Samtidig vil jeg opfordre til at man skriver med blokbogstaver så den kan læses   eller send på email med ATT ny adresse ! på forhånd TAK

 E-mail: stuvehoejgaard1973@gmail.com

  

 

 

 

 DEN GAMLE EMAIL UDGÅR VENLIGST BRUG DENNE TIL KONTAKT TIL BESTYRELSEN 

E-mail: stuvehoejgaard1973@gmail.com


 

 

   Facebook siden https://www.facebook.com/groups/1650488661922099/

Sven klubben https://www.facebook.com/groups/211800259303802/

 

 

Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard
Stuvehøjgaards Allé 42-47
2750 Ballerup
E-mail: stuvehoejgaard1973@gmail.com

Beskrivelse
Fra Lyngby til Ballerup

Stuvehøjgaard opstod i 1973, idet Lyngby kommune nedlagde nogle kolonihaver i Lyngby for at give plads til Lyngby Storcenter. De første haver blev anlagt på 42 siden. Dengang hed den side 42 A, og den anden side hed 42 B. Dette blev dog ændret mange år senere så de kom til at hedde 42 og 47. Haverne på 47 siden blev først anlagt et år eller to senere.

Bondemanden, som solgte jorden til kommunen, skrabede efterfølgende al mulden af jorden og solgte den, så da haveejerne kom ud til de nye haver, var der næsten kun lerjord. Ikke det bedste, når de nye haver skulle anlægges.

Bikuben i Lyngby tilbød lån til dem, som ville med helt her ud på landet. Der kørte ikke bus herud, så nogle havde cykler stående på Ballerup station, nogle gik og nogle havde selv bil. Kommunen overdrog udlejningen til Kolonihaveforbundet, og vi fik navnet Stuvehøjgaard efter Stuvehøjen, som ligger lige ved siden af. Dengang lå der et hovedhus med 2 længer, som senere blev revet ned.