Haveloddernes benyttelse

1. På havelodderne må kun opføres fritidshuse (kolonihavehus).
 
2. Adgang til den enkelte havelod skal overalt ske fra den interne sti ved parkeringspladser.
 
3. Enhver kolonihave skal omgives af en hæk af max. 1,7 meters højde. (gælder overalt på havelodden).
 
4. Kolonihavehus må kun benyttes til beboelse i tiden fra 1. april til 30. september samt i øvrigt til weekendophold og lignende.
 
5. Kolonihavehuse må ikke udlejes.
 
6. Husenes ejer skal til enhver tid kunne dokumentere, at have rådighed over en bolig til helårsbeboelse inden for hovedstadsområdet.
 
7. Ejeren skal være medlem af andelshaveforeningen STUVEHØJGAARD og denne skal være tilsluttet Kolonihaveforbundet i Danmark.
 
Afbrænding af affald
 
Det er FORBUDT at afbrænde affald af enhver art på andelskolonihavens areal.
 
Bålfad
 
Det er ikke tilladt at anlægge bålplads på jorden, men et bålfad må benyttes til afbrænding af brænde med henblik på at skabe en hyggelig stemning.
 
Motorkørsel m.m.
 
Motorkørsel på vejene i kolonihaveforeningen skal foregå med største agtpågivenhed (blandt andet begrundet med børns adfærd), og hastigheden må på intet tidspunkt overstige den påbudte hastighed på 30 km/t.
Motorkørsel på stier og grønne områder er ikke tilladt.