Procedure ved salg af andelshave

Overdragelse kan kun finde sted ved foreningens mellemkomst og kun ved anvendelse af foreningens overdragelsesdokumenter.

 
Foreningens administrator formidler salg på vegne af foreningen.
 
Før salg kan finde sted, skal der være udarbejdet en vurdering af hus og have. Vurderingen har en gyldighed på 12 måneder.
 
Det er ligeledes et krav, at huset er lovligt og opfylder de krav, der er stillet af Ballerup kommune, jf. gældende deklaration for området.
     
 
Hvis du vil sælge skal du gøre følgende:
 
1. Adviser foreningen
Send en mail til administrator og oplys at du ønsker at sælge. Anfør haveforeningens navn og havens adresse i mailens emnefelt. I mailen noterer du eget navn og helårsbopæl samt et kontakttelefonnummer.
 
Send mailen til med kopi til foreningen salg@stuvehøjgaard.dk 
 
2. Indbetal vurderingsgebyr
Administrator oplyser kontonummer, hvortil vurderingsgebyret skal indbetales. Vurderingsgebyret er på kr. 2.100. Vurdering kan ikke betales kontant.
 
3. Vurdering
Når vurderingsgebyr er indbetalt, vil du blive kontaktet af foreningens vurderingsfolk for at aftale et tidspunkt for vurdering.
 
I forbindelse med vurderingen skal du medbringe eventuelle kvitteringer samt udfylde liste over løsøre. 
 
4. Find køber
Når vurderingen er afsluttet, vil du i løbet af nogle dage modtage vurderingsrapporten, og du kan nu gå i gang med at finde en køber til din andelshave.
 
Vurderingen har en gyldighed på 12 måneder. Herefter skal der foretages ny vurdering.
 
Hvis du ønsker haven slået op på foreningens til-salg liste på hjemmesiden, kan du sende ønske herom på mail til salg@stuvehøjgaard.dk  
 
Vedhæft gerne et par billeder af hus og have.
 
5. Skaf tingbogsattest
For at sælge dit hus skal du fremvise tingbogsattest. Tingbogsattest fremskaffes ved henvendelse til Tinglysningsretten i Hobro eller via Tinglysningsrettens hjemmeside www.tinglysning.dk   
 
Tinglysningsretten
Majsmarken 5
9500 Hobro
tel.: +45 99 68 58 00
 
Foreningens matrikelnummer er:
Stuvehøjgaards Alle, Ved Højen og Ved Bålpladsen: Matr.nr. 4A, Ågerup by
Stuvehøj Vænge: Matr.nr. 4AG. Ågerup By
 
Oplys endvidere havens adresse.

 

5. Meddel køber til administrator
Når du har fundet en køber skal du give meddelelse herom til administrator. Benyt samme mail som ovenfor salg@stuvehøjgaard.dk 
 
 
Administrator undersøger om køber kan godkendes af foreningens bestyrelse.
 
Køber skal endvidere indsende bopælsattest som dokumentation for fast bopæl i hovedstadsområdet. Bopælsattest rekvireres i den lokale Borgerservice.
 
Hvis køber godkendes af bestyrelsen, sørger administrator for at udarbejde overdragelsespapirer og opkræve betaling fra køber. Køber indbetaler til foreningens konto. Administrator oplyser kontonummer. Der kan ikke indbetales kontant.
 
Køber betaler et overdragelsesgebyr på kr. 2.500 til foreningen samt et indmeldelsesgebyr til foreningen på kr. 500.
     
Der kan ikke afregnes direkte mellem parterne.
 
6. Underskrift
Når køber har indbetalt overdragelsessummen, skal overdragelsespapirer underskrives af begge parter.
 
Underskrift finder sted på administrators kontor med mindre andet aftales. 
 
Administrator udarbejder medlemsbevis til den nye andelshaver.
 
7. Endelig afregning
Foreningens administrator afregner med dig som sælger, idet foreningens eventuelle tilgodehavende modregnes.
 
Hvis foreningen har kautioneret for dig i forbindelse med indbetaling af supplerende indskud, vil lån og eventuelle bankgebyrer blive udlignet inden endelig afregning.
 
  

Salg kan kun foretages med foreningens overdragelsesdokument.

Salg via ejendomsmægler / advokat er ikke tilladt.

Ligeledes skal husene være lovlige, ifølge de af Ballerup kommune stillede krav. Deklarationen.

Ny tinglysningsattest koster 175.kr. Med eller uden eget navn