Vurderingsudvalg

Udvalgsmedlemmer 

 

Frank, have 202

Kim, have 1211

Henning Birch H107

 

Formål

 
Vurderings-/byggeudvalget har til formål - på kolonihaveforeningens vegne - at tilsikre, at vurderinger af kolonihavehuse finder sted i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets regler for vurderinger.
 
Vurderingsudvalget har ligeledes til formål, at udstede igangsætningstilladelser inden bygning finder sted. Dette omfatter såvel kolonihavehus, redskabsbygning, legehus, samt drivhus.
Udbyggelse/tilbygning skal tilsvarende godkendes inden arbejdet igangsættes.
Deklarationen og byggeregler lægges her til grund for tilladelser.
 
Vurderingsudvalget har endvidere til formål, at udstede ibrugtagningstilladelse ved besigtigelse 
 
Ansvarsområde
 
Vurderingsudvalget har  overfor bestyrelsen  ansvaret for, at samtlige regler (gældende deklaration og byggeregler) nøje bliver overholdt. Her skal tilsikres, at de til enhver tid gældende vurderingsregler nøje bliver fulgt, således at eventuelt sagsanlæg kan imødegås.
 
Vurderingsudvalget kan til enhver tid tage direkte kontakt til Ballerup Kommune, dersom der er eventuelle tvivlstilfælde.
 
Uddannelse
 
Det forudsættes, at personer der indgår i vurderingsudvalget, skal gennemgå vurderingskursus, der gennemføres af Kolonihaveforbundet i Danmark.
 
Vurderingsudvalget skal tillige deltage i Kreds 2 (Kolonihaveforbundet) erfaringsgruppe med henblik på udveksling af erfaringer og uddannelse.
 

Festudvalget

Festudvalg


Jesper, Have 914

René, Have 1111

 

 Formål

 
Festudvalget har til formål at tilrettelægge de fester, (eksempelvis Sankt Hans, familiedag m.m.), der besluttes af og i nært samarbejde med bestyrelsen.
 
Ansvarsområde
 
Festudvalget har ansvaret for at forestå festarrangementer i samarbejde med bestyrelsen, for så vidt angår medhjælp.
 
Festudvalget har ligeledes ansvaret for, at der udarbejdes en plan  (opgaveansvar) for afviklingen af arrangementer.

Legepladsudvalg

Legepladsudvalg

Adam Frost, have 1215

Irene Rasmussen, have 1201

  
Formål
 
 
Vedligeholdelse af legepladserne.

Ansvarsområde

Kan foregå som fællesarbejde for medlemmer af udvalget samt andre, der vil hjælpe med at holde vores legepladser til fælles gavn for alle.

Ordensudvalg

Ordensudvalg

 

Steen Rejnegaard, have 706

Anni Pedersen, have 202

Frank Pedersen, have 202 

Træudvalget

Træudvalgsmedlemmer
 
Thorleif, have 801
Bettina, have 808
Morten, have 1001