CONTAINERGÅRDEN
 
 
Medlemmerne kan bruge haveforeninges containergård for aflevering af dagrenovation, småt brændbart (under 1 meter), batterier og haveaffald. 

Der er opsat en beholder ved containerpladsen, hvor man har mulighed for at aflevere blade og aivser samt en beholder til flasker. 
 
Trærødder kan også afleveres på et anvist område.
Dersom man ikke er i besiddelse af en bil, kan man med fordel forhøre sig hos naboerne, om nogen skal til den kommunale affalds- eller losseplads og genbrugsstationer med affald.
Medlemmer må meget gerne køre til containergården for at høre, om der er noget affald, som i denne forbindelse kan medtages.
 
 
Ketchup-, silde- og medicinflasker og lignende modtages ikke.
Det samme er gældende for metal.
 
 
Henstilling og/eller indkastning af dagrenovation/haveaffald m.m. i eller udenfor containergårdens åbningstid er strengt forbudt.
 
Det bekendtgøres ved opslag på opslagstaler, hvornår containergården har åbent.
 
Containergården har åbent hver søndag fra kl. 10.00 til kl. 12.00 undtagen påske- og pinsesøndag. Her vil der være åbent om mandagen.
I oktober er åbningstiden fra kl. 11.00 til kl. 12.00.
 
Containergården åbner første gang i starten af april og lukker sidste søndag i oktober (se kalender).
 
 
Ved anvendelse af kolonihaven om vinteren (efter gældende regler), hvor containergården er lukket, er medlemmerne selv pligtige til at bortskaffe egen dagrenovation/haveaffald m.m.
 
Der vil altid være mindst et bestyrelsemedlem for at anvise afleveringsmuligheder.
 
Medlemmer er meget velkomne til at skrive sig på som containervagt. Listen forefindes i containergården.
 
Nærmeste genbrugsstation ligger på Energivej 44 i Ballerup. Åbningstid er alle dage kl. 10.00 - kl. 18.00, der er dog altid lukket 1. januar samt 24., 25., 29. og 31. december. Yderlige oplysninger finder du på: www.ballerup.dk/get/51011.html
 
 
Vestforbrændning ligger på Ejby Mosevej 219 i Glostrup. Åbningstid er alle hverdag kl. 06.00 - kl. 15.30, lørdage kl. 08.00 - kl. 13.00. Yderligere oplysninger finder du på: www.vestfor.dk/web/ama/affaldsmodtagelse
 
 

 

HAVEAFFALD

DAGRENOVATION

VAGT PÅ CONTAINERGÅRDEN

PAPIR, AVISER OG UGEBLADE

PAPIR, AVISER OG UGEBLADE