Der skal tegnes en BRANDFORSIKRING omfattende de på grunden (havelodden) beliggende bygninger.