Kontakt venligst pladsformand. 

2017 

 

Refererer til Vedtægter for Andelshaveforeningen STUVEHØJGAARD § 8. stk. 8.1 og 8.2, samt Ordensreglernes § 19:
 
Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier, parkeringspladser og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.
Medlemmet har endvidere pligt at holde sin del af vejen udenfor egen havelod.
 
Bestyrelsen (som regel ved pladsformanden i samarbejde med parkeringspladsens medlemmer) kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde (se under haver og parkering).
 
Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod - for nuværende 500,oo kr. - for hver udeblivelse.
En pålagt bod er pligtig ydelse i lejeforholdet.