Haveforeningen er delt op i 13 parkeringspladser, hvor havehusene er placeret rundt om disse, så P-pladserne danner et fælles rum. 

Der er 3 P-pladser på 47-siden, plads 1000, 1200, 1300. P-pladserne skal holdes af de på pladsen tilhørende haver. Hver plads vælger/har en formand for P-pladserne, som indkalder til fællesarbejde på P-pladserne og som samtidig har kontakten til bestyrelsen for bestilling af grus m.v.

42-siden har 10 P-pladser, 100 til 900 samt 1100. Her gælder samme regler som ovenfor. Der kan være alt fra 8 til 22 haver om hver parkeringsplads. Parkeringsplads - formænd

Pladsnr.        Formand/Havenr.

100                  Henrik / 115
200                  Pia / 203
300                  Per / 120
400                  Ove R. / 408
500                  Tom / 502
600                  Torben / 608
700                  Charnow / 710
800                  Poul / 815
900
1000                Ingen
1100
1200                Pia / 1217
1300                Else-marie / 1303