Velkommen til andelshaveforeningen Stuvehøjgaard.

  

Som ny i foreningen vil du modtage en mappe med alle relevante papirer, såsom vedtægter, ordensreglement m.v. Denne mappe skal returneres til bestyrelsen, hvis du af en eller anden grund forlader foreningen. Hvis mappen ikke returneres afkræves et gebyr på kr. 500,00. 


 

Velkommen til Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard

www.stuvehoejgaard.dk

 

 

 

1. I vil få tilsendt et giro-kort på indmeldelse i vores haveforening. På tiden 500kr.

 

2. I har fået udleveret et sæt vedtægter og et sæt ordensreglement. Hvis I vil være venlige at læse dem godt igennem. Og følge dem.

 

3. Vi har 3 opslagstavler hvor I kan finde 1 bestyrelsesliste, hvem der sidder i hvilke udvalg og hvem der står for hvad. Der vil også være breve i om hvad der rør sig i foreningen.

 

4. I kan leje ”huset” til fest. Der er service til 48-50 personer. Det koster 1500kr. for den 1.st. dag og 500kr. pr. efterfølgende dag. Depositum 1000kr. skal være betalt senest 8 dage efter I har bestilt. Ellers vil det blive lejet ud til anden side. Huset bestilles hos Frank i have 202 tlf.nr.61 81 03 57 og det er også ham der modtager pengene. Reglementet ligger i huset.

 

5. Containergården har åben hver søndag fra kl. 10-12 undtaget Påske og Pinse søndag da vil det være om mandagen. I oktober måned er der kun åben fra kl. 11-12. I kan komme af med køkkenaffald, småt brandbart, (under 1 meter) flasker, kun vin og spiritus flasker, batterier og haveaffald. Der må ikke være jord og sten i. Trærødder stilles ved siden af. Grus kan købes, se vejledning i containergården. Der vil altid stå mindst en fra bestyrelsen, men I er velkomne til at skrive Jer på til en vagt. Containergåden åbner første gang 1.st. søndag i april og lukke sidste søndag i oktober.

 

6. Kontorets åbningstid er fra 1.april til 30.septemter 1.st. søndag i hver måned fra kl. 10-12 undtaget Påske og Pinse søndag. Udenfor kontorets åbningstid kan I kontakte formand Henriette Lodborg Rasmussen have 907.

 

 

7. Vi har en trailer der kan lejes for 50kr. pr. dag. Henvendelse til Formanden 61 81 08 26 eller Frank Pedersen have 202 tlf.nr.61 81 03 57.

 

8. Bestyrelsen går på havevandring 1 gang om året. Det tjener det formål; at se  efter at haverne er bragt i orden ifølge ordensreglementet. I må selv om hvordan I vil indrette Jeres have, om I vil have mange blomster, fliser og krukker eller græs over det hele, bare så det er så nemt som muligt for Jer selv, det blander vi os ikke i.

 

9. Der skal tegnes BRANDFORSIKRING.  

 

10. Hvis I vil have gravet tank ned så skal I først have en tilladelse fra haveforeningen, hentes i kontortiden eller ved kontakt til formanden, når I har gjort det så kontakter I en kloakmester der kan lave tegning over hvor tanken skal graves ned, KUN PÅ EGEN GRUND og så er det op på Ballerup kommune og søge og der skal I følge Deres anvisninger. Først når I har en tilladelse fra kommunen kan I gå i gang.

 

11. Vil I bygge nyt hus, lave terrasse eller drivhus, skal I sende en tegning med mål og hvad det er I vil lave. Så kommer vores vurderingsmand ned og ser på om det overholder deklarationen, gør det det så vil I få en tilladelse og når I er færdige så skal I give besked for så kommer vurderingsmanden ned og ser om tegning og det I har lavet stemmer overens, gør det det så får i en godkendelse. Bygger I noget uden at have søgt tilladelse så vil I blive indberettet til Ballerup kommune uden forudgående varsel. Vores byggezone er 9x9m og inden for det må man have 50 kvadratmeter hus og 30 kvadratmeter overdækket terrasse med den ene side helt åben fra gulv til loft. Udenfor byggezonen, må der opsættes et drivhus max. 10m2 og et skur max. 8m2. MEN HUSK AT SØGE OM DET FØRST. Det er kun tilladt at have et lille soppebassin max. 200l. 

Der skal også søges om legehus.

 

12. Vores administrator er: Andelsbo v/ Hanne Mennè Dronning Olga`s vej 37 2000 Frederiksberg. De står for opkrævning af haveleje og inddrivelse af alt hvad der har med penge at gøre. De er også haveforeningens Advokat.

 

13. Vi holder generalforsamling i marts måned, og vi ser meget gerne at I kommer.

 

14. Vi holder standerhejsning i marts/april måned, Sankt Hans i juni måned altid lørdagen efter sankthans medmindre den falder på en lørdag. Der vil være musik, øltelt og fyrværkeri. I hele juni måned (frem til sankthans) vil der blive solgt lodder og billet til godteposer på containergården om søndagen. I august måned holder vi familiedag ved huset, og som noget nyt vil der være musik, skydetelt, lidt mad og loppemarked.

 

15. Sidst men ikke mindst: DET ER BEDRE AT SPØRGE 1 GANG FOR MEGET END 1 GANG FOR LIDT.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen