I kolonihaveforeningen har vi 3 opslagstavler, hvor medlemmer kan finde relevante informationer.

 
Her kan man finde oplysninger om bestyrelses- og udvalgssammensætning (medlemmer).
 
Der vil også blive opsat andre relevante oplysninger, der vil/kan få betydning for medlemmerne.
 
Oplysninger om salg af kolonihave fremgår også på opslagstavlen.