Udlejning af klubhuset       

REGLEMENT FOR KLUBHUSET

Huset og lokalerne kan benyttes til møder, foreningsarrangementer og kan udlejes til medlemmer ved familiefester m.m. 

Man har huset fra f.eks. fredag kl. 16 samt hele lørdagen til endt leje søndag kl. 12. 
Pris: DKK 1.300, samt slutrengøring DKK 800 = DKK 2.100.
 

Hvis man ønsker at beholde huset hele søndagen koster det et tillæg på DKK 500, og man afleveres så nøgler mandag kl. 12.

Der kræves et depositum på DKK 1.000 ved reservation af huset. Disse penge returneres ved endt leje hvis der ikke er ødelagt noget under lejen som skal fratrækkes depositum.

Af hensyn til de medlemmer, der bor nærmest klubhuset og langs vejene ud af haveforeningen, er det en selvfølge, at unødig støjende adfærd, såvel under selve festligheden som ved hjemkørslen, ikke finder sted 

Festfyrværkeri må ikke affyres ifølge lovgivningen. 

Ved opstilling af partytelte ol. opsat i haven, må der ikke spilles høj musik og efter kl.01:00 skal der være ro af hensyn til naboerne 

FLAGET må godt benyttes, men husk at dette skal ned ved solnedgang – dog senest kl.20:00 Klubflaget må ikke tages ned. 

Vi håber at medlemmerne vil værne om vores klubhus, når dette benyttes. 

Den der lejer huset har naturligt det fulde ansvar og er erstatningspligtig for eventuel beskadigelse af borde, stole, service m.m. Hvis dette ikke overholdes vil et beløb blive trukket depositum. 

Rygning er forbudt inde i huset.
 


Lokalerne skal afleveres som følger: HUSK:                
* At sætte stole op på ryddede bord.
* Al service er rengjort og sat i skabe/skuffer.               
* At fjerne alt affald/ flasker (containergården lukker kl.12:00 om søndagen)
* At lukke alle vinduer
* At lukke varmen (skal højst stå på 2)
* Sæt alle havemøbler op på fliserne foran hoveddøren.

Når man er færdig og skal forlade huset, så husk at slukke alt lys og låse dørene. 
Nøglerne afleveres i postkassen på adressen Frank Pedersen. Stuvehøjgårds Alle 16. 

Al flagning foregår fra flagstangen på plænen foran klubhuset. Standerflag på flagstangen ved garager må ikke tages ned.


For udlejning af klubhuset kontakt 
Frank Pedersen, Stuvehøjgårds Alle 16. Tlf.: 28 60 90 78

 

 Udlejning af trailer 
 
Leje af trailer koster kr. 50 pr. dag.

Henvendelse : Frank Pedersen på telefon 28 60 90 78.
 
 
 
  Erstatningspligt   
 
Der påhviler medlemmet (lejer) erstatningspligt, dersom klubhuset ikke afleveres i samme tilstand, som det forefindes ved lejemålets påbegyndelse.
 
Skader på inventar, manglende eller ødelagt porcelæn og glas, manglende oprydning eller rengøring, vil medføre indeholdelse i depositum til dækning af omkostninger i forbindelse med nævnte forhold.

Samme erstatningspligt gælder også i forbindelse med leje af trailer.
 
 Meldepligt
 
Under alle forhold gælder, at medlemmet skal anmelde skader, mangler eller defekter til ovennævnte udlejere. 

Et medlem kan meddeles udelukkede af lejemål, dersom ovennævnte forhold tilsidesættes.